BACKGROUND YELLOW@2x.png

Roboty Inteligentne

Lekcja 5

W tej lekcji dowiesz się:

o rozwiązaniach dla Smart Factories oraz Przemysłu 4.0 

o możliwościach zastosowania robotów 

inteligentnych w produkcji

o systemie wizyjnym 3D Area Sensor