BACKGROUND YELLOW@2x.png

System wizyjny iRVision

Lekcja 4

W tej lekcji dowiesz się:

czym jest system wizyjny co sprawia,
że roboty Fanuc "widzą"

o zasadach działania systemu iRVision 2D
i korzyściach dla użytkowników

o przykładach konfiguracji 
i różnorodnych zastosowań robo­­­­tów wyposażonych w system wizyjny